Toezicht met Gezag

Onderzoeksproject

Het gezag van publieke toezichthouders is essentieel voor het aanvaarden van beslissingen door onder toezicht staande instanties en burgers. Berustte dit gezag in het verleden vooral op deskundigheid en de wettelijke regels, tegenwoordig moeten toezichthouders ook maatschappelijk gezag hebben. Dat roept de vraag op hoe we publiek gezag van inspecties kunnen begrijpen, wat voor publiek gezag de bepalende factoren zijn, en wat toezichthouders kunnen doen om hun publiek gezag te vergroten. Het project Toezicht met Gezag doet hier onderzoek naar.

Uitvoering

Toezicht met Gezag is een project van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit, in samenwerking met een aantal inspecties en markttoezichthouders.

Het project is gefinancierd door NWO en de Inspectieraad in het NWA-programma Vernieuwing van Toezicht.