Toezicht met Gezag

Cases

In het hele project zullen case studies een belangrijke plaats innemen. We verzamelen casussen van incidenten die gevolgen hebben gehad voor de reputatie van toezichthouders, en analyseren deze vanuit verschillende invalshoeken om meer inzicht te krijgen in reputatie-dynamieken. Ook doen we onderzoek naar casussen die relatief onopgemerkt zijn gebleven, en ‘business as usual’, om te kunnen vergelijken met meer gezichtsbepalende casussen.

Van elke casus wordt een kort verslag gepubliceerd op deze website.