Toezicht met Gezag

Reputatie en handhaving

Speelveld met tactische aanwijzingen

@iStock / Veronika Oliinyk

Het handhavingsbeleid van toezichthouders kan variëren van punitief (boetes; naming and shaming) tot preventief (compliance assistance; bestuursgericht toezicht). Hoe beïnvloedt dit de reputatie van toezichthouders onder verschillende groepen stakeholders? Die vraag staat centraal in dit deelonderzoek. Verschillende doelgroepen kunnen verschillende oordelen hebben over de reputatie van toezichthouders. Het is denkbaar dat onder toezichtgestelde bedrijven een preventieve handhavingsstrategie prefereren, terwijl burgers de voorkeur geven aan een strengere aanpak.

In dit project onderzoeken we of verschillende dimensies en belevingen van reputatie met elkaar kunnen samengaan of strijdig zijn. Is het voor toezichthouders mogelijk om het voor iedereen goed te doen, of zullen stakeholders per definitie nooit helemaal tevreden zijn? We onderzoeken dit door case studies, interviews, en experimenten.

Onderzoeker

Rick Stegeman, promovendus, onder supervisie van prof. Judith van Erp en prof. Martijn van der Steen.

Start project

Oktober 2022.


Overzicht onderzoeken