Toezicht met Gezag

Hoe worden reputaties gevormd?

Kranten en toetsenbord

@iStock / Fedor Kozyr

Toezichthouders bevinden zich in een complex netwerk met diverse stakeholders (zoals burgers, politici en (sociale) media) waartoe ze zich moeten verhouden. In dit deelonderzoek staat deze institutionele positie van de toezichthouder centraal. De vraag die in dit deelonderzoek onder andere wordt beantwoord is hoe de reputatie van de toezichthouder binnen dit netwerk zich ontwikkelt en kijkt hierin specifiek naar de rol van de media.

Welke activiteiten vanuit de inspectie creëren media-aandacht en hoe beïnvloedt deze aandacht de reputatie van de toezichthouder? Tevens kijkt dit deelonderzoek naar het concept van maatschappelijke controleurs; denk aan burgerwetenschappelijke netwerken en online beoordelingsplatformen (zoals Tripadvisor of The Fork). Hoe verhouden deze maatschappelijke controleurs zich tot publieke toezichthouders en wat betekent dit voor de reputatie van beiden? Dit alles wordt onderzocht aan de hand van diverse methoden, zoals case studies, experimenten en media analyses.

Onderzoeker

Julia Wesdorp, promovendus, onder supervisie van prof. dr. Erik Hans Klijn en dr. Stephan Grimmelikhuijsen.

Start project

September 2022.

Lopende onderzoeksprojecten

Survey Reputatievorming: Hoe verkrijgen toezichthouders hun publieke reputatie? (Rijksinspecties – Blog)


Overzicht onderzoeken