Toezicht met Gezag

Nieuws en events

NIG Conferentie

Op 2-3 november namen de leden van Toezicht met Gezag deel aan de ‘Netherlands Institute of Governance Annual Work Conference’. De NIG Conferentie is een van de meest prominente conferenties binnen de bestuurskunde, publiek management and organisatiewetenschappen in Nederland en Vlaanderen. Het onderzoeksteam heeft verschillende presentaties gegeven over hun lopende onderzoek. Op de website van…

Lees meer
Speelveld met tactische aanwijzingen

Toezichtacademie AFM

In november en december 2023 verzorgt Judith van Erp twee leerbijeenkomsten in de Toezichtacademie van de AFM over effectief interveniëren en handhaven. (Photo: @iStock / Veronika Oliinyk)

Lees meer

Interview Toezicht met Gezag in ToeZine

De toeslagenaffaire ligt nog vers in het collectieve geheugen en het vertrouwen van burgers in de overheid neemt af. Hoe zorg je dat burgers je vertrouwen en je autoriteit aanvaarden? Judith van Erp gaf hierover een interview in het online magazine ToeZine.

Lees meer
Mensen met lege tekstballons

Managementconferentie ACM

Op 27 september 2023 gaf Judith van Erp een bijdrage aan de jaarlijkse Managementconferentie van de ACM, over Toezicht in 2030.

Lees meer
Speelveld met tactische aanwijzingen

Meerjarenbeleidsplan IGJ

Op 31 maart 2023 verzorgde Judith van Erp een ochtend over het thema Toezicht met Gezag in het kader van het ontwikkeltraject van het meerjarenbeleidsplan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Lees meer
Kranten en toetsenbord

Online presentatie voor Vide

Op 19 oktober 2023 organiseerde het Academisch Netwerk van Vide een online bijeenkomst over ‘Toezicht met Vertrouwen en Gezag’. Ook leden van het Toezicht met Gezag team waren hier aanwezig.

Lees meer

Onderzoek naar handhavingsstijl en blaam

Is er een relatie tussen de handhavingsstijl van inspecteurs en hun inschatting of ze te maken kunnen krijgen met verwijten (naming and shaming, in het engels: blame)? Als je luistert naar inspecteurs en de inspectiewereld zou je zeggen van wel. Er is een goeiende aandacht voor (kritische) reacties van burgers en anderen in (sociale) media…

Lees meer
Mensen met lege tekstballons

Zomerbijeenkomst Inspectieraad

Op de zomerbijeenkomst van de Inspectie raad (19 september 2023) stond het NWA-programma Vernieuwing van Toezicht centraal in het inhoudelijke deel van de Inspectieraadvergadering.

Lees meer