Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Mensen met lege tekstballons

Seminar Toezicht in Transitie

Op 22 maart spreken Judith van Erp en Meike Bokhorst op het seminar Toezicht in Transitie, over toezicht tegen het licht van veranderende verhoudingen tussen markt en overheid.

Lees meer

Gezaghebbend toezicht is niet bang voor een goed gesprek

Het gezag van externe toezichthouders is essentieel voor de aanvaarden van oordelen en interventies door ondertoezichtstaande instanties en burgers. Een inspectie of markttoezichthouder moet met gezag optreden en heeft gezag nodig voor effectieve interventies. Maar waar berust gezag precies op en waar valt het in de huidige tijd aan te ontlenen?

Lees meer

Dissertation defence of Lauren Fahy

Why did some financial regulators crack down on cryptocurrencies, while others were more welcoming? Why has the UK’s financial regulator had so much success in attracting fintech entrepreneurs to join their sandbox, while others struggle? What reputation do financial regulators have with startups, and why does that reputation matter for startup compliance and collaboration?

Lees meer

NIG panel ‘Reputation and Regulation’

Elk jaar organiseert het Netherlands Institute for Governance (NIG), de onderzoeksschool voor PhD-studenten in de bestuurskunde, een conferentie voor junior én senior bestuurskundigen uit Nederland en België. Ook dit jaar (13-14 oktober 2022) was de conferentie weer goed bezocht, met 16 inhoudelijke panels en vele bezoekers uit binnen- en buitenland.

Lees meer
Judith van Erp

Presentatie Judith van Erp in de Tweede Kamer

Op 21 juni presenteerde prof. Judith van Erp in de Tweede Kamer. Van Erp gaf een technische briefing aan de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen over modern toezicht op multinationale ondernemingen.

Lees meer