Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Meerjarenbeleidsplan IGJ

Op 31 maart 2023 verzorgde Judith van Erp een ochtend over het thema Toezicht met Gezag in het kader van het ontwikkeltraject van het meerjarenbeleidsplan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ze ging met de Inspecteur-Generaal en de strategische leiding van de inspectie in gesprek over dilemma’s en keuzes in de strategie van de IGJ in het licht van maatschappelijke verwachtingen.

 

(Foto: @iStock / Veronika Oliinyk)