Toezicht met Gezag

Reputatie en naleving

Ganzen die in formatie vliegen

@iStock / Ken Canning

Het oordeel over toezichthouders beinvloedt hoe en in hoeverre regels worden nageleefd – dat is althans de veronderstelling die ten grondslag ligt aan dit deelproject. Dit oordeel over toezichthouders wordt gebaseerd op de verschillende dimensies van reputatie: deskundigheid, technische expertise, procedurele rechtvaardigheid en moraliteit. Ondertoezichtgestelden worden hierbij niet alleen beïnvloed door hun persoonlijke oordeel over de toezichthouder, maar ook door de reputatie van de toezichthouder bij anderen in hun vakgebied of in de bredere samenleving (denk aanandere ondernemingen, beroepsverenigingen, consumenten, belangengroepen, de media, etc.).

Er is nog heel weinig bekend over de relatie tussen de verschillende dimensies van reputatie en naleving.. De onderzoeksvraag van dit deelonderzoek luidt daarom als volgt; hoe beïnvloeden de dimensies van reputatie de naleving van ondertoezichtgstelden? In dit onderzoek richten we ons op de ervaringen en perspectieven van gereguleerde bedrijven, (semi-) publieke organisaties en individuen en maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden zoals interviews, focus groepen, survey experimenten en case studies.

Onderzoeker

Lauren Fahy MSc, postdoc onderzoeker.

Start project

December 2021.


Overzicht onderzoeken