Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Online presentatie voor Vide

Op 19 oktober 2023 organiseerde het Academisch Netwerk van Vide een online bijeenkomst over ‘Toezicht met Vertrouwen en Gezag’. Ook leden van het Toezicht met Gezag team waren hier aanwezig.

Stephan Grimmelikhuijsen presenteerde zijn onderzoek rondom het project TiGRE. In zijn presentatie kwam onder andere aan bod in hoeverre burgers, vanuit diverse landen, vertrouwen hebben in toezichthouders en of handhavingsstijlen van toezichthouders hier invloed op hebben.

Emma Ropes gaf een presentatie rondom het burgerperspectief binnen haar project in Toezicht met Gezag. Aan de hand van interviews, toonde ze de eerste resulaten over welke emoties toezicht oproept bij burgers en hoe dit hun gedrag richting de toezichthouder kan beïnvloeden.

Julia Wesdorp presenteerde haar onderzoek rondom kritische actoren binnen het netwerk van de toezichthouder, tevens onderdeel van Toezicht met Gezag. Ze gaf een inkijkje in de eerste resultaten over wat de impact is van dergelijke kritische actoren op de manier waarop de toezichthouder in het nieuws wordt neergezet.

Kijk voor meer informatie hier.

 

(@iStock / Fedor Kozyr)