Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Nieuwe wetenschappelijke publicatie over publiek vertrouwen in toezicht

Recent is het artikel “Regulators as guardians of trust? The contingent and modest positive effect of targeted transparency on citizen trust in regulated sectors” gepubliceerd in the Journal of Public Administration Research and Theory (JPART).

Het onderzoek – uitgevoerd door Stephan Grimmelikhuijsen, Femke de Vries en Robin Bouwman – richt zich op de relatie tussen ‘gerichte transparantie’ (targeted transparency) en het vertrouwen van burgers in gereguleerde sectoren. Dergelijke transparantie houdt in dat informatie openbaar wordt zodat bedrijven hun werkwijzen verbeteren en zich aan de regels houden. Denk bijvoorbeeld aan het bekendmaken van de meest vervuilende fabrieken, de naleving van veiligheidsvoorschriften bij nucleaire centrales of de manier waarop e-commerce bedrijven consumenten informeren over hun rechten.

Op basis van een grootschalig survey experiment onder een representatieve groep Nederlandse burgers stellen de onderzoekers dat targeted transparency inderdaad een bescheiden positief effect heeft op het vertrouwen van burgers in gereguleerde sectoren. Het precieze effect hangt af van de specifieke vormgeving van de transparantie en het regelgevingsdomein.

De resultaten dragen bij aan het debat over regelgeving en vertrouwen. Ze laten zien dat toezichthouders een positieve rol kunnen spelen in het herstel van vertrouwen door middel van targeted transparency. De manier waarop informatie wordt gecommuniceerd is daarbij van belang. Toezichthouders kunnen zo een rol spelen als ‘bewakers van vertrouwen’ in gereguleerde sectoren.

Het artikel is hier beschikbaar in open access.

(Foto: @iStock / Ken Canning)