Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Executive leergang Toezicht met Gezag start 8 september 2022

De executive leergang Toezicht met Gezag van de Universiteit Utrecht start op 8 september 2022.

In een gepolitiseerd openbaar bestuur en een mediagestuurde netwerksamenleving is het gezag van publiek toezicht niet langer vanzelfsprekend. Wat zijn voor publiek gezag de bepalende factoren en wat kunnen inspecties en markttoezichthouders doen om hun publiek gezag te vergroten? Dat vraagstuk staat centraal in de exclusieve leergang Toezicht met Gezag. De programmacoördinatoren zijn prof. dr. Judith van Erp en dr. Meike Bokhorst.

Inschrijven is niet meer mogelijk. Meer informatie: Leergang Toezicht met gezag.