Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Interview Toezine over surrogaat-inspecteurs

Het zijn zogenoemde surrogaat-inspecteurs: organisaties en burgers die inspecties aansporen in te grijpen als dat nodig is. Wat is hun invloed op de manier waarop media schrijven over toezichthoudende instanties? Julia Wesdorp van Erasmus Universiteit Rotterdam doet er promotieonderzoek naar. “Journalisten vinden surrogaatinspecteurs interessant.”

Het gezag van inspecties en toezichthouders is niet meer vanzelfsprekend. In het verleden konden ze zich eenvoudig beroepen op regels en hun deskundigheid. Tegenwoordig krijgen ze meer tegenspraak, moeten ze zich verantwoorden en hangt hun reputatie af van hoe ze problemen oplossen en in de media komen. “Toezichthouders hebben te maken met een complex netwerk van stakeholders, zoals burgers, politici, belangenorganisaties en media”, zegt Wesdorp. “Die kunnen zich allemaal ontpoppen tot surrogaat-inspecteur.”

In de praktijk zijn daar veel voorbeelden van. Zo diende een bewonersvereniging in Twente een handhavingsverzoek in bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om afvalwaterinjecties in hun omgeving te stoppen. De vereniging onderzocht zelf de injecties, startte een petitie en stond meerdere malen tegenover de Nederlandse Aardolie Maatschappij en de SodM in de rechtbank. De FNV concludeerde na eigen onderzoek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet goed handhaafde op rij- en rusttijden van chauffeurs. De vakbond diende een handhavingsverzoek in, waarna de ILT van de rechter aan de bak moest. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ging op nadrukkelijk verzoek van Wakker Dier beter toezien op hittestress bij kalveren.

Benieuwd naar het hele artikel en de resultaten? Bekijk hier het volledige artikel.

(Photo: @iStock / Fedor Kozyr)