Toezicht met Gezag

Nieuws en events

IRSPM conferentie 2024

Van 16 tot 18 april 2024 waren leden van het Toezicht met Gezag project aanwezig op de IRSPM conferentie in Tampere, Finland. Het thema van de conferentie was dit jaar “Hybrid futures for public governance and management”. Er zijn twee presentaties gegeven vanuit Toezicht met Gezag. Op de website van IRSPM is een overzicht te vinden van het programma en de panels.

Panel Behavioural and Experimental Public Management

In het panel Behavioural and Experimental Public Management werden diverse onderzoeken besproken die gebruik maken van een behavioral perspective.

Emma Ropes presenteerde daar de eerste pre-test resultaten van haar tweede studie. Samen met Stephan Grimmelikhuijsen proberen de onderzoekers te verklaren hoe de emoties van burgers worden opgeroepen in interacties tussen de burger en de overheid. Dit onderzoeken Ropes en Grimmelikhuijsen met behulp van een survey experiment in Nederland.

 

Panel Complexity and Network Governance

In het panel Complexity and Network Governancekwamen voornamelijk papers aan bod die bestuurskundige onderwerpen bekijken vanuit een complexity of network governance perspectief.

Julia Wesdorp presenteerde daar de resultaten van haar tweede studie. In haar onderzoek kijkt ze naar wat de invloed is van surrogaat inspecteurs op de manier waarop toezichthouders in het nieuws komen. Met behulp van een kwantitatieve content analyse concludeert Wesdorp dat surrogaat inspecteurs van belang zijn voor het gebruik van diverse frames in media-aandacht rondom toezichthouders.