Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Minisymposium Toezicht Nieuwe Stijl in Tweede Kamer

Op woensdag 12 juni organiseren de Tweede Kamer samen met de Stichting Parlement & Wetenschap het jaarlijkse minisymposium met als thema ‘Toezicht nieuwe stijl: voor kabinet, parlement én samenleving’. Binnenkort wordt de Wet op de rijksinspecties voorgelegd aan de Tweede Kamer. In het minisymposium gaan wetenschappers van het programma Vernieuwing van Toezicht en Tweede Kamerleden in gesprek  over verschillende aspecten van toezicht. Hoe kan toezicht bijdragen aan bescherming van de (kwetsbare) burger? Hoe heeft een toezichthouder gezag? Hoe hou je toezicht in een netwerksamenleving?

Na een ontvangst door de Kamervoorzitter geeft Judith van Erp een keynote en houdt Meike Bokhorst een voordracht over het belang van onafhankelijkheid voor toezicht met gezag. Ook Patrick Kenis (Tilburg University) en Hester van de Bovenkamp (EUR) geven een presentatie. De presentaties worden gevolgd door reacties van kamerleden Inge van Dijk (CDA), Merlien Welzijn (NSC) en Michiel van Nispen (SP). Bart Snels, Inspecteur-Generaal Inspectie belastingen, toeslagen en douane en oud Tweede Kamerlid voor GroenLinks sluit de bijeenkomst af.

De besloten bijeenkomst is op uitnodiging bij te wonen. Voor aanmeldingen, neem contact op met dao@tweedekamer.nl