Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Toezichtfestival & Toezicht met Gezag

Op dinsdag 18 juni 2024 vond de 6e editie van het Toezichtfestival plaats, wederom in Theater Gooiland in Hilversum.

Rick Stegeman, Emma Ropes en Julia Wesdorp gaven hier een interactieve workshop over toezicht met gezag. Aan de hand van een rollenspel over een actuele casus gingen de promovendi samen met de deelnemers onderzoeken hoe toezicht met gezag er in de praktijk uitziet. Dit werd verbonden aan de inzichten en onderzoeksresultaten uit het lopende onderzoeksproject Toezicht met Gezag.